Mercoledì 19 Ottobre : Ciaslaras e Punta Sigismondi

Trek in Valle Maira

Dislivello 1150m

Durata h6,00

Pranzo al sacco

Ritrovo Cartignano, bar da Manu, ore 7,45

Info Andrea 3470457973